தள வரைபடம்

முகப்பு
எங்களைப் பற்றி
 • நாம் யாரெனும் அறிமுகம்
 • எங்கள் தொலைநோக்கு
 • எங்கள இலட்சியம்
 • எங்கள் கொள்கை மதிப்புகள்
 • எங்களைத் தெரிவுக் செய்யக் காரணிகள்
 • FAQ
 • நிபந்தனைகள் & ஷரத்துகள்
 • அந்தரங்கக் காப்புக் கொள்கை
எங்களுடைய சேவைகள்
 • பிறமொழி மொழிபெயர்ப்புகள்
  • சீன மொழி மொழிபெயர்ப்பு
  • ஜப்பானிய மொழி மொழிபெயர்ப்பு
  • கொரிய மொழி மொழிபெயர்ப்பு
  • மலாய் மொழி மொழிபெயர்ப்பு
  • இந்தோனேசிய மொழி மொழிபெயர்ப்பு
  • தமிழ் மொழி மொழிபெயர்ப்பு
  • வியட்நாம் மொழி மொழிபெயர்ப்பு
  • தாய்லாந்து மொழி மொழிபெயர்ப்பு
  • பர்மிய மொழி மொழிபெயர்ப்பு
  • கெமெர் மொழி மொழிபெயர்ப்பு
  • பெங்காலி மொழி மொழிபெயர்ப்பு
  • ஹிந்தி மொழி மொழிபெயர்ப்பு
  • துருக்கி மொழி மொழிபெயர்ப்பு
  • அரபு மொழி மொழிபெயர்ப்பு
  • கிரேக்க மொழி மொழிபெயர்ப்பு
  • ஃபிரெஞ்சு மொழி மொழிபெயர்ப்பு
  • ஜெர்மனி மொழி மொழிபெயர்ப்பு
  • இத்தாலிய மொழி மொழிபெயர்ப்பு
  • குரோஷிய மொழி மொழிபெயர்ப்பு
  • செர்பிய மொழி மொழிபெயர்ப்பு
  • ஸ்பானிய மொழி மொழிபெயர்ப்பு
  • போர்த்துக்கீசிய மொழி மொழிபெயர்ப்பு
  • இரஷ்ய மொழி மொழிபெயர்ப்பு
  • மங்கோலிய மொழி மொழிபெயர்ப்பு
  • ருமானிய மொழி மொழிபெயர்ப்பு
  • ஹங்கேரிய மொழி மொழிபெயர்ப்பு
  • செக் மொழி மொழிபெயர்ப்பு
  • போலிஷ் மொழி மொழிபெயர்ப்பு
  • டச்சு மொழி மொழிபெயர்ப்பு
  • டேனிஷ் மொழி மொழிபெயர்ப்பு
  • ஸ்வீடன் மொழி மொழிபெயர்ப்பு
  • நார்வே மொழி மொழிபெயர்ப்பு
  • ஃபின்லாந்து மொழி மொழிபெயர்ப்பு
  • ஆப்பிரிக்கானா மொழி மொழிபெயர்ப்பு
 • ஆங்கில மொழி மொழிபெயர்ப்பு
 • மொழிபெயர்ப்பு வகைகள்
  • நிதியியல் மொழிபெயர்ப்பு
  • சட்ட மொழிபெயர்ப்பு
  • உயிர் அறிவியல் மொழிபெயர்ப்பு
  • தொழில்துறை மொழிபெயர்ப்பு
  • வர்த்தக மொழிபெயர்ப்பு
  • வான்வழி/கப்பற்போக்குவரத்து மொழிபெயர்ப்பு
  • சீன இலக்கிய மொழிபெயர்ப்பு
  • சான்றிதழ் பெற்ற மொழிபெயர்ப்பு
 • பொருளுணர்த்தும் சேவை
 • விளம்பர உருவாக்கம்
 • வலைத்தள உள்ளூர்மொழியாக்கம்
 • திருத்துதல்
 • படிதிருத்துதல்
 • உரையாடல் மொழிபெயர்ப்பு
 • அச்சுக் கோர்ப்பு (DTP)
 • பின்னணிக் குரல்சேர்த்தல்
 • கீழே தலைப்பிடுதல்
தரக்கட்டுப்பாடு
 • தரக்கட்டுப்பாட்டு செயல்முறை
 • தரக்கட்டுப்பாட்டு வழிமுறை அட்டவணை
எங்கள் கட்டணங்கள்
 • கட்டணச் செயல்திட்டம்
 • மொழிபெயர்ப்புக் கட்டணங்கள்
 • பொருளுணர்த்தல் கட்டணங்கள்
 • கூடுதல் கட்டணங்கள்
 • கட்டண விலக்கு & தள்ளுபடிகள்
 • பணம் செலுத்தும் முறை
வாடிக்கையாளர்கள்
 • நற்சான்றிதழ்கள்
இலவச விலைப்புள்ளி
இணைக
தொடர்புகொள்க