Perkhidmatan Kami

Sebagai sebuah syarikat terjemahan yang profesional, kami memberikan perkhidmatan terjemahan dan interpretasi dalam pelbagai bahasa serta perkhidmatan-perkhidmatan lain yang berkaitan dengan penggunaan bahasa seperti berikut :

 • Language Terjemahan
 • English Terjemahan
 • Kategori Terjemahan
  1. Terjemahan untuk Bidang Kewangan
  2. Terjemahan untuk Bidang Undang-undang
  3. Terjemahan untuk Bidang Sains/Perubatan
  4. Terjemahan untuk Bidang Teknikal
  5. Terjemahan untuk Bidang Perniagaan
  6. Terjemahan untuk Bidang Penerbangan/Perkapalan
  7. Terjemahan untuk Bidang Kesusasteraan Cina
  8. Terjemahan yang Diperakui
 • Perkhidmatan Interpretasi
 • Transkreas
 • Lokalisasi Laman Web
 • Penyuntingan
 • Bacaan Pruf
 • Transkripsi
 • Mengatur Huruf (DTP)
 • Suara Latar
 • Penyarikataan

Sila KLIK DI SINI untuk mendapatkan Sebut Harga Percuma bagi Perkhidmatan Terjemahan atau Interpretasi Khusus atau hubungi kami melalui talian telefon +65 6570 6028.